Gönderiler

Çevrimiçi gönderiler

İbni Sina Tıp Bilimleri Dergisi için bir kullanıcı kaydınız var mı?
GİRİŞE GİDİNİZ

Kullanıcı adı / şifresine ihtiyacınız var mı?
KAYIT SAYFASINA GİDİNİZ

Çevrim içi gönderi yapmak ve güncel gönderilerin durumunu görmek için kayıt yaptırmanız ve oturum açmanız gerekmektedir.

 

Yazar rehberi

İbni Sina Tıp Dergisi Yazım Kuralları

Yayın Kuralları

Tüm yazarların gönderilen makalede akademik-bilimsel olarak doğrudan katkısı olmalıdır.

Makalelerin bilimsel kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.

 

Etik sorumluluk

İbni Sina Journal of Medical Sciences Tıp Dergisi, “İnsan” öğesinin içinde bulunduğu tüm çalışmalarda Helsinki Deklerasyonu Prensipleri’ne uygunluk ilkesini (http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/ index.html) ve Dünya Tıp Editörleri Birliğinin (World Association of Medical Editors) ilkelerini (http://www.wame.org/resources/ethics-resources/publication-ethics-policies-for-medical-journals) kabul eder.

Özellikle yazarlar, hasta gizliliğini hiçbir şekilde ihlal etmediğinden emin olmalı ve aydınlatılmış onam beyanı yapmış olmalıdırlar. Araştırmayı onaylayan etik kurul ve nosu Gereç ve Yöntemler bölümünde belirtilmelidir. Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.

 

 

YAZIM DİLİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME

Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Makalelerin yazım ve dil bilgisi kurallarına uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. Ayrıca gönderilmiş olan makalelerdeki yazım ve dilbilgisi hataları, makalenin içeriğine dokunmadan, redaksiyon komitemiz tarafından düzeltilmektedir.

İSTATİSTİKSEL DEĞERLENDİRME

Tüm prospektif, retrospektif, ve deneysel araştırma makaleleri biyoistatistiksel olarak değerlendirilmeli ve uygun plan, analiz ve raporlama ile belirtilmelidir. İşleme alınan makaleler, gerek görülmesi halinde biyoistatistik editörlüğünce kontrol edilmektedir. Makalelerde p değerlerinin anlamlı olduğu ya da olmadığının belirtilmesi yeterlidir (p< 0,05, p≥ 0,05 gibi). Makalelerin biyoistatistiksel kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.

 

YAYIN HAKKI

Yazarlar, dergi tarafından kabul edilen makaleleri için  “Yayın Hakları Devir Formu”nu doldurup PDF formatında göndermelidirler. 1976 Copyright Act’e göre, yayımlanmak üzere kabul edilen yazıların her türlü yayın hakkı dergiyi yayımlayan kuruma aittir. Yazılardaki düşünce ve öneriler tümüyle yazarların sorumluluğundadır.

YAZI ÇEŞİTLERİ

Dergiye yayımlanmak üzere gönderilecek yazı çeşitleri şu şekildedir;

Orijinal Araştırma: Kliniklerde yapılan prospektif-retrospektif ve her türlü deneysel çalışmalar yayımlanabilmektedir.

Yapısı:

- Özet (Ortalama 200-250 kelime; amaç, gereç ve yöntemler, bulgular ve sonuç bölümlerinden oluşan, Türkçe ve İngilizce)

- Giriş

- Gereç ve Yöntemler 

- Bulgular

- Tartışma

- Sonuç

- Teşekkür

- Kaynaklar

-Tablolar

-Grafikler

-Resimler

 

Olgu Sunumu: Nadir görülen, tanı ve tedavide farklılık gösteren makalelerdir. Yeterli sayıda fotoğraflarla ve şemalarla desteklenmiş olmalıdır.

Yapısı:

- Özet (ortalama 100-150 kelime; bölümsüz; İngilizce ve Türkçe)

- Giriş

- Olgu Sunumu

- Tartışma

- Kaynaklar

 

Derleme: Davet edilen yazarlar tarafından hazırlanır. Yazarın o konu ile ilgili basılmış yayınlarının olması özellikle tercih nedenidir. Tıbbi özellik gösteren her türlü konu için son tıp literatürünü de içine alacak şekilde hazırlanabilir.

Yapısı:

- Özet (Ortalama 200-250 kelime, bölümsüz, Türkçe ve İngilizce)

- Konu ile ilgili başlıklar

- Kaynaklar

 

Editöre Mektup: Son bir yıl içinde dergide yayımlanan makaleler ile ilgili okuyucuların değişik görüş, tecrübe ve sorularını içeren en fazla 500 kelimelik yazılardır.

Yapısı:

- Hangi makaleye (sayı, tarih verilerek) ithaf olunduğu belirtilmeli ve sonunda yazarın ismi, kurumu, adresi bulunmalıdır. Mektuba cevap, editör veya makalenin yazar(lar)ı tarafından, yine dergide yayımlanarak verilir.

- Başlık ve özet bölümleri yoktur.

 

Bilimsel Mektup: Genel tıbbi konularda okuyucuyu bilgilendiren, basılmış bilimsel makalelere de atıfta bulunarak o konuyu tartışan makalelerdir.

Yapısı:

- Özet (ortalama 100-150 kelime; bölümsüz, İngilizce ve Türkçe)

- Konu ile ilgili başlıklar

- Kaynaklar

 

YAZIM KURALLARI

Makale, Microsoft Word programı ile yazılmış olarak yüklenmelidir.

Makale Times New Roman (12 punto) ve 2 satır arası boşluklu yazılmalıdır.

Dergiye yayımlanması için gönderilen makalelerde aşağıdaki biçimsel esaslara uyulmalıdır:

BAŞLIK SAYFASI: Makale daha önce tebliğ olarak sunulmuş ise tebliğ yeri ve tarihi belirtilmelidir. Makalenin başlığı (Türkçe ve İngilizce), tüm yazarların ad-soyadları, akademik ünvanları, kurumları ve sorumlu yazarın iş telefonu-cep telefonu, e-posta ve yazışma adresi belirtilmelidir.

ÖZETLER: YAZI ÇEŞİTLERİ bölümünde belirtilen şekilde hazırlanarak, makale metni içerisine yerleştirilmelidir.

ANAHTAR KELİMELER:

- En az 2 adet, Türkçe ve İngilizce yazılmalıdır. - İngilizce anahtar kelimeler “Medical Subject Headings (MESH)”e uygun olarak verilmelidir (Bkz: www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html). Kelimeler birbirlerinden noktalı virgül (;) ile ayrılmalıdır.

KISALTMALAR: Kelimenin ilk geçtiği yerde parantez içinde verilir ve tüm metin boyunca o kısaltma kullanılır. Uluslararası kullanılan kısaltmalar için “Bilimsel Yazım Kuralları” kaynağına başvurulabilir.

RESİM, TABLO, ŞEKİL VE GRAFİKLER:

-Şekil, resim/fotoğraflar ayrı birer .jpg olarak ve 300 çözünürlükte (dpi) taranarak), sisteme eklenmelidir.

-Şekil, resim, tablo ve grafiklerin metin içinde geçtiği yerler ilgili cümlenin sonunda belirtilmeli ve açıklamaları makale sonuna eklenmelidir.

- Kullanılan kısaltmalar şekil, resim, tablo ve grafiklerin altındaki açıklamada belirtilmelidir.

- Daha önce basılmış şekil, resim, tablo ve grafik kullanılmış ise yazılı izin alınmalıdır ve bu izin açıklama olarak şekil, resim, tablo ve grafik açıklamasında belirtilmelidir.

KAYNAKLAR:

Kongre bildirileri, kişisel deneyimler, basılmamış yayınlar, tezler ve internet adresleri kaynak olarak gösterilemez.

Kaynaklar İngilizce yazılmalıdır.

Kaynak yazımı için kullanılan format Index Medicus Pubmed veri tabanında (eklendi) belirtilen şekilde olmalıdır. Kaynaklar makalede geliş sırasına göre yazılmalı ve kaynaklar cümlenin sonunda parantez içinde ve noktadan önce belirtilmelidir, Örn:. "... (8).")

Makalede bulunan yazar sayısı 6 veya daha az ise tüm yazarlar belirtilmeli, 7 veya daha fazla ise ilk 6 isim yazılıp “et al” eklenmelidir.

Makale için:

Yazarın  önce soyadı yazılmalı ve ilk adı (larının) baş harleri kullanılmalıdır.

Örn: Sang RC, Ahmed O, Faye O, Kelly CL, Yahaya AA, Mmadi I, et al. Entomologic investigations of a chikungunya virus epidemic in the Union of the Comoros. Am J Trop Med Hyg. 2008;78(1):77-82.

Kitap ve kitap bölümü için:

Aurus M, Siloji Z, Fakeda U. Basic anatomy. 3nd ed. Philadelphia: Elsevier, 2012;90-9.

Akta G, Lange N. Stem cells derived from adşpose tissue. In: Kensa D, ed. Adipose tissue. 1rd ed. Newyork: Gut Press, 2013;322-45.

Sadece on-line yayınlar için; DOI tek kabul edilebilir on-line referanstır.

TEŞEKKÜR: Eğer çıkar çatışması, finansal destek, bağış ve diğer bütün editöryal (istatistiksel analiz, İngilizce/Türkçe değerlendirme) ve/veya teknik yardım varsa, metnin sonunda sunulmalıdır.

İletişim:

Adres:

Tel:

E-posta:

 

 

 

Gönderi kontrol listesi

Başvuru sürecinde yazarlar gönderilerinin aşağıdaki listede bulunan tüm maddelere uygunluğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri gönderilecektir.

  1. Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış ve yayımlanmak üzere herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır (Yazar Rehberi'nde detaylı açıklama verimiştir).
  2. Gönderi dosyası OpenOffice, Microsoft Word, RTF veya WordPerfect dokümanı dosyası biçimindedir.
  3. Burada mevcut başvurular için URL'ler sağlanmıştır.
  4. Metin tek satırlı, 10 punto, altı çizilme yerine italik olarak vurgulanmış (geçerli URL adresleri ile) ve tüm şekil, resim ve tablolar sayfa sonu yerien metin içinde uygun noktalara yerleştirilmiştir. Baskı için, resimlerin kaliteli kopyalarını ek dosya olarak gönderiniz. Gönderilen dosyanın boyutu çok fazla olur ise, sistem almayabilir. Böyle durumlarda yazıyı bölüp, diğer bölümleri ek dosya olarak tek, tek gönderebilirsiniz.
  5. Buraya eklenen sitil ve bibliyografk gereksinimler Dergi Hakkında kısmındaki Yazar Rehberi'nden görülebilir.
  6. Yazınızı hakem değerlendirmesi yapılan bir dergi bölümüne gönderiyor iseniz kör hakemlikten emin olmak için tıklayın. Yardım sayfasındaki önerilere tam olarak uyunuz.
 

Telif hakkı düzenlemesi

Ben / Biz ismi yazılan makalenin yazarları olarak tüm telif hakkını İbni Sina Tıp Bilimleri Dergisi'ne devretmeyi kabul ediyoruz. Bu çalışmanın orijinal bir çalışma olduğunu, yazının başka bir yerde yayımlanmadığını veya yayımlanması için sunulmadığını, adı geçen yazar(lar)ın bu çalışmaya bireysel olarak katılmış olduklarını ve bu çalışma için her türlü sorumluluğu aldığını; başvurusu yapılan yazının son halini gördüklerini ve onayladıklarını ve makalenin tüm etik sorumluluğunu kabul ve taahhüt ederiz.

 

Gizlilik beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Diğer amaçlar için kullanılmayacaktır.

 


ISSN: 2149-2220