MAKROSKOPİK İNCELEME SAYESİNDE LOKALİZASYONU ORTAYA ÇIKA-RILAN; HİDRONEFROTİK BÖBREK KAPSÜLÜNDE PLEMORFİK TİP MALİGN FİBRÖZ HİSTİOSİTOM, Revealed of the localization with macroscopic examination; pleomorphic type malignant fibrous histiocytoma of hydrone

H Esen, M M Pişkin, L Tavlı, M Kılınç, O Etli
3.611 1.010

Öz


Malign fibröz histiositomlar (MFH) erişkinlerde, en sık ekstremiteler ve retroperitoneumda görülen yumuşak doku sarkomlarıdır. Böbreğin primer MFH’ si ise son derece nadirdir. Atipik yerleşimli olan tümörlerin tanısı, klinisyen, radyolog ve patologlar için çok zor olabilmektedir. Ol-gumuz 4 özelliğinden dolayı önem arzetmektedir. Bunlar; yerleşim yeri, hidronefrotik böbrekte gelişmesi, tümör çapı ve bizim için en önemlisi, makroskopik inceleme sonucu bu tümörün lokalizasyonunun belirlenmiş olmasıdır. 67 yaşında erkek hasta, idrarından kan gelmesi ve sık idrara çıkma şikayetleri nedeni ile dış merkezde muayene edilmiş ve tetkikler yapılmış. Bilgisayarlı tomografi görüntülemesinde, tümörün daha çok retroperiton kaynaklı olduğu düşünülmüştür. Ameliyat esnasında kitlenin, böbrek, sürrenal ve karaciğere yapışıklıklar gösterdiği tespit edilmiş-tir. Makroskopik incelemede böbrek dokusu üzerindeki fasianın tümöral d okuyuda kuşatmış olduğu görüldü. Böbrekte primer MFH çok nadir görülen bir durumdur. Makroskopik inceleme bu gibi durumlarda çok daha değerli olabilmektedir. Bu ve benzeri atipik yerleşimli olgularda ayı-rıcı tanı daha dikkatli yapılmalıdır.

Anahtar kelimeler


Malign fibröz histiositom, Böbrek, Makroskopik inceleme

Tam metin:

PDF

Referanslar


Weiss SW, Enzinger FM. Malignant fibrous histiocytoma. An analysis of 200 cases. Cancer. 1978;41(6):2250–2266.

Enzinger FM, Weiss SW. Malignant fibrohistiocytic tumors. In: Enzinger FM, Weiss SW, editors. Tissue Tumors. 5nd edition. St. Louis, Mo, USA: Mosby; 2008. 403–29.

Papadopoulos I, Rudolph P. Primary renal malignant fibrous histiocytoma. Case report. Urologia Internationalis. 1999;63(2):136–138.

Abe T, Yamanaka K, Nakata W, Mori N, Sekii K, Yoshioka T, Itatani H. A case of retroperitoneal malignant fibrous histiocytoma with marked response to concurrent cisplatin and radiation therapy: a case report. Acta Urologica Japonica. 2007;53(4):241–246.

O’Brien JE, Stout AP. Malignant fibrous xanthomas. Cancer. 1964;17:1445–1455.

Marchese R, Bufo P, Carrieri G, Bove G. Malignant fibrous histiocytoma of the kidney treated with nephrectomy and adjuvant radiotherapy: a case report. Case Report Med. 2010;2010. pii: 802026.

Kim KH, Lee SH, Cha SH, Kim YS, Sung DJ. Malignant fibrous histiocytoma arising from a hydronephrotic kidney: a case report and review of the literature. Clin Imaging. 2012;36(3):239-242.

Weiss SW, Goldblum JR. Enzinger&Weiss's Soft tissue tumors. 5nd ed. USA: Mosby Elsevier, 2008;403-27.