KALVARiAL DEV OSTEOM: OLGU SUNUMU, CALVARIAL GIANT OSTEOMA: CASE REPORT

F Erdi, B Kaya, F Keskin, Y Karataş, E K İzci, E Kalkan
13.023 941

Öz


Osteomlar membranöz kemiklerde görülen osteojenik tümörlerdir. Genelde bening karakterde olan osteomlar çoğunlukla asemptomatiktirler ve boyutları küçüktür. Asemptomatik osteomlarda cerrahi tedavi semptom verene kadar çoğunlukla gerekmez. 52 ya-şında bayan hasta yüzün sol yarısında uyuşma ve kafatasında şişlik nedeni ile başvurusu sonucu mevcut kranium kitlesinin dev boyutlara ulaşması ve beyin parankimine bası yapması nedeni ile opere edildi. Patolojik inceleme sonucu osteom olarak rapor edilen olgu ek problemi olmaksızın taburcu edildi.

Anahtar kelimeler


Kalvaryum; Osteom; Dev; Cerrahi

Tam metin:

PDF

Referanslar


Fechner RE, Mills SE. Tumors of the bones and joints. In: Fechner RE, Mills SE (eds). Atlas of tumor pathology. 3rd series. Washington DC. Armed forces Institude of Pathology. 1993, 26–28. 2. Schajowicz F. Bone-forming tumors. In: Schajowicz F (ed). Tumors and tumor like lesions of bone: Pathology, radiology and treatment. 2nd edn. Berlin: Springer Verlag, 1994; 29-140. 3. Sönmez MA, Boyacı MG, Aktepe F,Eser O. Skull Tumor Osteoma. Balıkesir Health Sciences Journal. 2012;1:145-147. 4. Izci Y. Management of the large cranial osteoma:Experience with 13 adult patients. Acta Neurochir (Wien). 2005;147:1151–1155. 5.Earwaker J. Paranasal sinus osteomas: a review of 46 cases. J Skeletal Radiol. 1993; 22:417-423. 6. Hamilton HB, Voorhies RM. Tumors of the skull. In:Wilkins RH, Rengachary SS (eds). Neurosurgery, 2nd edn. New York: McGraw-Hill, 1996; 1503–28. 7. Fobe LP, Melo EC, Cannone LF, Fobe JL Surgery of frontal sinus osteoma. Arq Neuropsiquiatr. 2002;60: 101–105. 8. De Chalain T, Tan B. Ivory osteoma of the craniofacial skeleton. J Craniofac Surg. 2003;14: 729–735. 9. Tucker WS, Nasser-Sharif FJ. Benign Skull Lesions. Canadian Journal of Surgery. 1997;40(6),449-455.