Transient ventriculoperitoneal shunt malfunction after constipation

Yasar Karatas, Fatih Erdi, Bulent Kaya, Fatih Keskin, Emir Kaan İzci, Mehmet Erkan Ustun
3.612 679

Öz


Ventriküloperitoneal şant operasyonlarında en sık karşılaşılan komplikasyonlar infeksiyonlar ve şant malfonksiyonlarıdır. Bu makalede şant malfonksiyonlarının nadir bir nedeni olan konstipasyonu sunduk. Kırk yaşında erkek hastaya 4 ay önce idiopatik normal basınçlı hidrosefali tanısı ile ventriküloperitoneal şant takıldı. Ameliyat sonrası hastanın şikayetleri tamamen geçti. Ameliyattan 4 ay sonra hasta her iki bacakta güçsüzlük ve karın ağrısı nedeni ile başvurdu. Fizik muayenesinde abdominal distansiyon saptandı. Nörolojik muayenesinde hafif (MRC 4/5) paraparezi ve letarji tespit edildi. Fundus muayenesinde bilateral papil stazı mevcuttu. Kranial MR görüntülemede kateterin yerleşiminin uygun olduğu görülmesine rağmen ventriküler dilatasyon saptandı. Şant rezervuarından enjektör ile ponksiyon yapıldığında BOS gelişinin rahat olduğu görüldü. Valf pompa testi normaldi. BOS biyokimyasal ve mikrobiyolojik değerlendirmesi normaldi. Ayakta direkt batın grafisinde abdominal distansiyon ve kateterin ince barsaklarla yakın ilişkili olduğu görüldü. Hastaya laksatif tedavi başlandı ve tedavinin üçüncü gününde hastanın şikayetleri tamamen düzeldi. Tedavinin beşinci gününde kontrol beyin tomografisinde ventrikül boyutlarının küçüldüğü gözlendi. Konstipasyon şant malfonksiyonlarının nadir bir sebebidir ve laksatif tedavi ile herhangi bir cerrahi girişime gerek kalmadan düzelebilir

Anahtar kelimeler


Konstipasyon, ventrikuloperitoneal şant, geçici, işlev bozukluğu

Tam metin:

PDF (English)

Referanslar


Agha FT, Amendola MA, Shirazi KK, Amendola BE, Chandler WF. Unusual abdominal complications of ventriculoperitoneal shunt. Radiology. 1983;146:323–26.

Bryant M. Abdominal complications of ventriculoperitoneal shunts. Am Surg. 1998;54: 50–54.

Davidson RI. Peritoneal bypass in the treatment of hydrocephalus: complications. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1976;39:640– review and abdominal

Barnes NP, Jones SJ, Hayward RD, Harkness WJ, Thompson D. Ventriculoperitoneal shunt block: what are the best predictive clinical indicators? Arch Dis Child. 2002;87:198– 20

Drake JM, Sainte-Rose C. Shunt complications. In: Drake JM, Sainte-Rose C (eds) The shunt book. Blackwell, Cambridge, Massachusetts; 1995:136–37.

Park CK, Wang KC, Seo JK, Cho BK. Transoral protrusion of peritoneal catheter: a case report and literature review. Childs Nerv Syst. 2000;16:184–89.

Sathyanarayana S, Wylen EL, Baskaya MK, Nanda A. Spontaneous bowel perforation after ventriculoperitoneal shunt surgery: case report and a review of 45 cases. Surg Neurol. 2000;54:388-96.

Pople IK, Bayston R, Hayward RD. Infection of cerebrospinal fluid shunts in infants: a study of etiological factors. J Neurosurg. 1992;77:29-36.

Martínez-Lage JF, Martos-Tello JM, Ros-de-San Pedro J, Almagro MJ. Severe constipation: an under-appreciated cause of VP shunt malfunction: a case-based update. Childs Nerv Syst. 2008;24(4):431-435. Muzumdar ventriculoperitoneal shunt malfunction after chronic constipation: case report and review of literature. Childs Nerv Syst. 2007;23(4):455-458. EC. Transient

May CH, Aurisch R, Kornrumpf D, Vogel S. Evaluation of shunt function in hydrocephalic patients with the radionuclide 99mTc-pertechnetate. Childs Nerv Syst. 1999;15:239–44. Corresponding Dr. Yaşar Karataş

Necmettin Erbakan University Meram School of Medicine, Department of Neurosurgery email: yasarkrts@gmail.com