Memenin Dev Malign Filloides Tümörü

Fatma ŞENEL, Hatice Karaman, Ömer Topuz, Arzu Taşdemir
3.578 581

Öz


Filloides tümörler nadirdir ve  primer meme tümörlerinin % o.4ünü oluşturur. Çoğunluğu 5 cmden küçük olmakla beraber %20sinde tümör boyutu 10 cmden  büyüktür. Bu yazıda, malign filloides tümör tanısı alan 75 yaşındaki kadın hasta sunulmuştur. Olgu, sol memede hızlı büyüyen kitle nedeni ile hastanemize başvurdu. Hastanın   fizik muayene, ultrasonografik ve mamografik incelemesinden sonra  kitle eksize edildi. Makroskopik incelemesinde 17 cm boyutunda nodüler dış yüzeyli, kesit yüzü solid, nodüler görünümlü tümör izlendi. Histopatolojik ve immünohistokimyasal inceleme sonucu  malign filloides tümör tanısı alan olgu literatür eşliğinde sunuldu.


Anahtar kelimeler


Dev; Filloides Tümör; Malign; Meme

Tam metin:

PDF