Konuşma güçlüğüne yol açan dilde hemanjiom: bir olgu sunumu

Mehmet Akif Dündar, Mitat Arıcıgil, Mehmet Akif Eryılmaz, Suhayb Kuria Aziz
2.791 834

Öz


Hemanjiyom en sık lokalize baş boyun benign vasküler tümörüdür. Klinisyenler bu lezyonları ‘çilek veya kavernöz hemanjiyomlar’ diye adlandırmaya devam etseler de, Mulliken ve Young sınıflaması, 1996’da Vasküler Anomaliler Uluslararası Cemiyeti tarafından kabul edilmiştir. Bu sınıflamada lezyonlar histolojik yapılar ve biyolojik davranışlarına göre ayrılmıştır. Hemanjiyomlar doğumda olabilirler (%30) veya birkaç hafta içinde ortaya çıkabilirler (1). Hemanjiyomlar 1:6 oranında kızlarda daha fazla görülür. Tipik olarak baş boyun cildini tutarlar, genelde sessiz kalır veya hızlı büyüme dönemi gösterirler. Klinik olarak hemanjiyomlar hayatın ilk yılında endotelyal hücre hiperplazisiyle hızla büyürler ve spontan olarak küçülürler. Hemanjiyomlar baş boyun bölgesinde hem cilt hem de mukozal yüzeyleri tutarlar (1). Hemanjiyomlar baş boyun bölgesinde en fazla görünen yumuşak doku tümörlerinden olsa da oral kavitede nadir görülür (2). Bu yazıda 5 yaşında farkedilen dil hemanjiyomu olan ve plasma knife ile eksizyon uygulanan 16 yaşında kız hastada sunuldu.


Anahtar kelimeler


Dil; hemanjiyom; cerrahi

Tam metin:

PDF