Thrombosis of the umbilical cord vein: An unresolved dilemma, cause or effect of fetal demise?

Raziye Desdicioğlu, Leyla Gyuner Hayrullah, Engin Aydin Nasuhi, Sefa Kelekçi
3.143 6.175

Öz


Fetal umblikal kord damarlarının trombozu nadir bir durum olup, fetal nekropsilerde 1/1300, perinatal postmortemlerde 1/1000, yüksek riskli gebeliklerin fetal otopsilerinde 1/250 ve kord anomalili fetüslerin otopsilerinde 1/25 oranında rastlanmaktadır. Umblikal kord damar trombozu geç fetal stres ve fetal ölüm açısından endişe nedeni olsa da, tromboz ilişkili etkiler ve olası etki mekanizması tam anlaşılamamıştır. Direkt fetal ölüm ile ilişkisi ortaya çıkarılamadığından dolayı, umblikal kord trombozu fetal ölüm ile ilişkili faktörler listesinde yer almaz. Patolog ve obstetrisyenler arasında umblikal kord trombozu hakkında sezgisel bir fikir varsa da eşlik eden maternal ve fetal durumlar nedeniyle bağımsız bir faktör olarak kabul görmemektedir. Gebeliğin 38.haftasında intrauterin fetal ölüm tespit edilen, gebelik takibinde özellik bulunmayan, fetüsün postmortem patolojik incelemesinde fetal umblikal vende tromboz saptanan olgu nedeniyle ani fetal ölüm ile umblikal kord trombozu arasındaki ilişkiyi literatür eşliğinde sunuldu

Anahtar kelimeler


Tromboz, umblikal kord, geç fetal ölüm

Tam metin:

PDF (English)

Referanslar


Avagliano L, Marconi AM, Candiani M, Barbera A, Bulfamante G. Thrombosis of the umbilical vessels revisited. An observational study of 317 consecutive autopsies at a single institution.Hum Pathol 2010; 41: 971–979.

Zachariah M, Vyjayanthi S, Bell-Thomas S. Umbilical vein varix thrombosis: a rare pathology. J Obstet Gynaecol 2004; 24 (5): 581.

Goldenberg RL, Thompson C. The infectious origins of stillbirth. Am J Obstet Gynecol 2003 Sep;189(3):861–73.

Cunningham F.G. Human Pregnancy. In: MacDonald P.C, Gant N.F, Leveno K.J, Gilstrap L.C, Hankins G.D.V, Clark S.L. Editors, Williams Obstetrics ;2010.23th Edition.Appleton & Lange. USA: p 6.

Fretts RC. Etiology and prevention of stillbirth. Am J Obstet Gynecol 2005;193:1923–35.

Wapner RJ, Lewis D. Genetics andmetaboliccauses of stillbirth. Semin Perinatol 2002;26:70–4.

Lydon-Rochelle MT, Cardenas V, Nelson JL, Tomashek KM, Mueller BA, Easterling TR. Validity of maternal and perinatal risk factors reported on fetal death certificates. Am J PublicHealth 2005;95:1948-51.

Khong T.Y, Hague W.M. Biparental contribution to fetal thrombophilia in discordant twin intrauterine growth restriction. Am J ObstetGynecol 2001; 185: 244-5.

Cunningham F.G. Section VIII, Chapter 52. Diabetes.In; MacDonald P.C, Gant N.F, Leveno K.J, Gilstrap L.C, Hankins G.D.V et al. Williams Obstetrics. 23th Edition. Appleton & Lange. USA. 2010. p .1620-1626.

Chu C, Gui Y.H, Ren Y.Y, Shi L.Y. The Impacts of MaternalGestational diabetes Mellitus (GDM) on Fetal Hearts. Biomed Environ Sci.2012; 25(1):15-22. Corresponding

Yrd.Doç.Dr. Raziye Desdicioğlu Yıldırım Beyaztı University, Faculty of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Ankara, Turkey email:raziyedesdicioglu@gmail.com