Pulmonary synchronous aspergilloma and squamous cell carcinoma: curative approach at the same operation, case report

İsmail Ağababaoğlu, Hasan Ersöz, Sümeyye Ekmekçi
2.536 460

Öz


Aspergilloma (mantar topu), aspergillus enfeksiyonunun en sık görülen formudur. Önceden geçirilmiş enfeksiyon, malignite, tüberküloz, sarkoidoz gibi birçok hastalığa bağlı olarak; akciğerlerde oluşmuş kaviter lezyonların, aspergillus kolonizasyonuna bağlı oluşur. Makalemizde; 50 yaşında, sigara ve alkol bağımlılığı bulunan, tüberküloz öyküsü olan erkek hastayı paylaştık. Hastanın hemoptizi sebebiyle çekilen toraks bilgisayarlı tomografisinde sağ akciğer üst lobda 4.5x3.5 cm boyutlarında ilk planda aspergilloma ile uyumlu kaviter lezyon saptandı. Önce medikal tedavi ile izleme alınan hastada semptomların düzelmemesi üzerine, operasyona karar verildi. Operasyon öncesinde yenilenen bilgisayarlı tomografide bu lezyona ek olarak, sağ akciğer alt lobda yeni oluşan bir nodüler lezyon görüldü. Operasyonda alt lob nodülden frozen/section çalışıldı ve akciğer kaynaklı bir tümör olduğu öğrenildi. Aspergilloma için sağ akciğer üst lobektomi ve malignite için alt lob superior segmentektomi uygulandı. Histopatoloji sonucunda alt lob nodül skuamöz hücreli akciğer kanseri olarak raporlandı. Literatürde aspergilloma ve akciğer karsinomunun birlikte tanı aldığı, bağışıklık sistemi baskılanmamış 37 olguya rastladık. Bunlardan,skuamöz hücreli akciğer karsinomu görülen olgu sayısı ise yalnızca 14’tür. Böylesine nadir görülen bir durumda, tek ameliyat ile yapmış olduğumuz küratif tedavinin bir yıllık takip sürecinde, herhangi bir komplikasyon ya da nüksle karşılaşmamış olmamız, literatür bilgisine önemli katkı sağlayacaktır.


Anahtar kelimeler


Lung cancer, aspergilloma, lobectomy, segmentectomy

Tam metin:

PDF (English)

Referanslar


T.Tashiro, K. Izumikawa, M. Tashiro, et al. Diagnostic significance of Aspergillus species isolated from respiratory samples in an adult pneumology ward Med Mycol. 49 (2011),pp.581-587

Shields General Thoracic Surgery seventh edition chapter 92’ mycotic and actinomycetic infections of lung

Babatasi G, Massetti M, Chapelier A, et al. Surgical treatment of pulmonary aspergilloma: current outcome. J ThoracCardiovascSurg 2000;119:906-12.

Regnard JF, Icard P, Nicolosi M, et al. Aspergilloma: a series of 89 surgical cases. Ann ThoracSurg 2000;69:898-903

N. Ohmagari, I.Raad, R.Hachem et al Ivasive aspergillosis in patients with solid tumors Cancer, 101(10)(2004), pp.2300-2302

Nilsson, JR; Restrepo, CS; Jagirdar, J. ANNALS OF DIAGNOSTIC PATHOLOGY; FEB, 2013; 17; 1; p131-p136

Margolis ML. Non-small Cell Lung Cancer-Clinical aspects, Diagnosis, Staging and Natural History. In: Fishman AP; ed: Pulmonary diseases and disorders. New York: McGraw Hill; 1998;1759-1781

Henderson RD, Deslaurier J, Ritcey EL, et al. Surgeryin pulmonary aspergillosis. J ThoracCardiovascSurg1975;70:1088-94.

Massard, et al: Pleuropulmanaryaspergilloma: Clinicalspectrumandresult of surgicaltreatment. Ann ToracýcSurg 1992;54:1159-64.

GrieppRB :Ýndiscussion of Hendersot RD et all: Surgery in pulmoneraspergillosis. J ThorCardiovascSurg 1975;70: 1088.

Garvey J, Crastnopol P, VVeisz D, Khan F. Thesurgicaltreatment of pulmonaryaspergilloma. J ThoracCardiovascSurg, 74(4): 542-547.

Nakamura H, Kawasaki N, Taguchi M, Kabasawa K. Survivalfollowinglobectomy vs. limited resection for stage I lung cancer: a meta-analysis. Br J Cancer 2005;92:1033-7.

Ponn RB, Complications of pulmonaryresection. In: Shields TW, Cicero JL, Ponn RB, Valerie RW, editors. General thoracicsurgery. Philadelphia: Lippincott Williams &Wilkins; 2005. p. 558-86.

Markos J, Mullan BP, Hillman DR, Musk AW, Antico VF, Lovegrove FT, et al. Preoperativeassessment as a predictor of mortalityandmorbidityafterlungresection. Am Rev Respir Dis 1989;139:902-10.

Allen MS, Darling GE, Pechet TT, et al; ACOSOG Z0030 StudyGroup. Morbidityandmortality of majorpulmonaryresections in patientswithearly-stagelungcancer: initialresults of therandomized, prospective ACOSOG Z0030 trial. AnnThoracSurg 2006; 81 (3) 1013-1019, discussion 1019–1020