An internal fixation application by means of titanium clips for clavicular fractures

Mustafa Çalık, Saniye Göknil Çalık, Hıdır Esme
2.099 764

Öz


Klavikula kırıklar (KK), yaygın bir yaralanmadır.  Geleneksel olarak, KK belirgin şekilde ayrılmış bile olsalar konservatif olarak tedavi edilir. Travmatik KK olan hastada açık redüksiyon ve kaburga klipsiyle internal tespit yaptığımız ve başarılı bir şekilde tedavi ettiğimiz olgumuzu sunmayı amaçladık. 48 yaşındaki erkek yüksekten düşme sonrası acil servisimize başvurdu. Radyolojik incelemesinde sağda midshaft KK, diğer kemik kırıkları ve organ yaralanmaları saptandı. Hastaya kliniğimize yatışının 13. gününde cerrahi uygulandı. Klips, kırık alana uygulandı. Sorunsuz şekilde iyileşen hasta ayaktan fizyoterapi desteği verilerek taburcu edildi. Optimal ya da standart cerrahi tedavisi konusunda görüş birliği yoktur. Yakın gelecekte de tartışılmaya devam edecektir. KK’larında; kaburga klipsleriyle açık redüksiyon ve internal tespit konservatif tedaviye iyi ve güvenli bir alternatiftir. İşlemi kolay ve ucuz yapıp hastanede kalış süresi ve komplikasyonları azaltır.

Anahtar kelimeler


Açık redüksiyon, internal fiksasyon, titanyum, klips, klavikula kırıkları

Tam metin:

PDF (English)

Referanslar


Robinson CM. Fractures of the clavicle in the adult. Epidemiology and classification. J Bone Joint Surg Br 1998; 80(3): 476-84.

Donnelly TD, Macfarlane RJ, Nagy MT, Ralte P, Waseem M. Fractures of The Clavicle: An Overview. Open Orthop J. 2013 Sep 6;7:329-33.

Xu J, Xu L, Xu W, Gu Y, Xu j. Operative versus nonoperative treatment in the management of midshaft clavicular fractures: a meta-analysis of randomized controlled trials. J Shoulder Elbow Surg. 2014 Feb;23(2):173-81.

Ceresa F, Casablanca G, Patanè F. Complicated sternal dehiscence treated with the strasbourg thoracic osteosyntheses system (STRATOS) and the transposition of greater omentum: a case report. J Cardiothorac Surg. 2010 Jun 28;5:53.

Van der Meijden OA, Gaskill TR, Millett RJ. Treatment of clavicle fractures: current concepts review. J Shoulder Eolbow 2012; 21: 423-429.

Hosalkar HS, Parikh G, Bittersohl B. Surgical fixation of displaced clavicle fracture in adolescents: a review of literature. Orthop Rev (Pavia). 2013 Oct 2;5(3):e29

Wang J, Meng XH, Guo ZM, Wu YH, Zhao JG. Interventions for treating displaced midshaft clavicular fractures: a Bayesian network meta-analysis of randomized controlled trials. Medicine (Baltimore) 2015 Mar;94(11):e595.

Moreno De La Santa Barajas P, Polo Otero MD, Delgado Sánchez-Gracián C, Lozano Gómez M, Toscano Novella A, Calatayud Moscoso Del Prado J, Leal Ruiloba S, Choren Durán ML. Surgical fixation of rib fractures with clips and titanium bars (STRATOS System). Preliminary experience. Cir Esp. 2010 Sep;88(3):180-186.

Khalid N, Elbeshbeshy A, Alsaleh KA, Al-Ahaideb A Anterior sternoclavicular dislocation associated with clavicular fracture: a case report and review of the literature.Eur J Orthop Surg Traumatol. 2013 Nov;23 Suppl 2:S179-82.