Cilt 1, Sayı 1 (2015)

İçindekiler

Articles

ISJMS 2015;1(1) Title Page and Contents PDF
ISJMS 2015;1(1)
ARTERIA RENALİS DEXTRA VARYASYONU PDF
E N Keskinöz, A D Kabakçı Aydın, D Akın, O Özbek, K E Özen
BİR ÇOCUK HASTADA NÖROFİBROMATOZİS VE ÇÖLYAK HASTALIĞI PDF
D Köse, D Arslan, H A Yüksekkaya, Y Köksal
DENEYSEL DİYABETTE İNSÜLİNİN BÖBREK DOKUSU ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ PDF
G Cüce, H N Seflek, S Cetinkaya, T M Aktan, S Duman, M T Yılmaz, M Buyukmumcu
YENİDOĞAN'DA BESLENME BOZUKLUĞU YAPAN DEV RANULA, A GIANT RANULA: NUTRITION DISORDERS NEWBORN PDF
M Yaşar, A Kaya, O K Arıkan, O Görgülü, İ Özcan
MAKROSKOPİK İNCELEME SAYESİNDE LOKALİZASYONU ORTAYA ÇIKA-RILAN; HİDRONEFROTİK BÖBREK KAPSÜLÜNDE PLEMORFİK TİP MALİGN FİBRÖZ HİSTİOSİTOM, Revealed of the localization with macroscopic examination; pleomorphic type malignant fibrous histiocytoma of hydrone PDF
H Esen, M M Pişkin, L Tavlı, M Kılınç, O Etli
KALVARiAL DEV OSTEOM: OLGU SUNUMU, CALVARIAL GIANT OSTEOMA: CASE REPORT PDF
F Erdi, B Kaya, F Keskin, Y Karataş, E K İzci, E Kalkan
SAFRA KESESİNİN'İN PRİMER SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOMU, PRIMER SQUAMOUS CELL CARCINOMA OF THE GALLBLADDER PDF
H Esen, S Kozacıoğlu, P Oltulu, S Fındık, N Kökbudak
OVERİN SKLEROZE STROMAL TÜMÖRÜ, SCLEROSING STROMAL TUMOR OF THE OVARY PDF
H Esen, S Kozacıoğlu, S Fındık, P Oltulu, N Kökbudak


ISSN: 2149-2220